Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü (10 Mayıs)
10 Mayıs 2022

DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ (10 Mayıs)

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_01a.jpg

Düzenli egzersiz yapıldığında
• Kilo kontrolü sağlanır.
Kemik, kas ve eklem sağlığı korunur.
Kalp ve damar sağlığı korunur.
Solunum kapasitesi artar.
Ruh sağlığı korunur.
Öz güven artar.
Sorumluluk bilinci artar.

Hareket Et Genç Kal

Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır.

Bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir.

Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_1.png

Küresel Ölümlerin  % 70'i
Dünya Sağlık Örgütü küresel ölümlerin %70’ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar(BOH) olduğunu belirtmektedir (her yıl 40 milyon insan).

BOHlar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin yılda
» 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar,
» 8.8 milyonunu kanserler,
» 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve
» 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır.

BOHların dört davranışsal risk faktörü arasında fiziksel inaktivite de yer almaktadır.

Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır.

Buna karşılık fiziksel aktivite;
» kan basıncını azaltır,
» HDL seviyesini arttırır ve
» vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Sağlık Araştırması-2016 sonuçlarına göre

15 yaş üzeri bireylerin
» %41.1’i yetersiz aktivite (STEPS 2017 ön sonuçları %43),
» %53’ü orta derecede fiziksel aktivite ve  
» %5.9’unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_9.png

Çocuklar Oyun Oynamıyor
ailelerin ifadelerine göre çocukların
» % 9.5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta,
» % 19.9’u günde bir saatten az ve
» % 29.7’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar.

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_10.png

Çocuklar Bilgisayar Başında
Çocukların;
» %42.5’i günde bir saat,
» %23.5’i 2 saat ve
» %12.7’si 3 saat ve üzerinde
televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler.

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_11.png

Egzersiz
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir.

1-4 yaş arası çocuklar,
gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar.

5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise,
günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir.

Orta şiddetli aktiviteler sırasında
kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez.

Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir.

Yüksek şiddetli aktiviteler sırasında kişi, aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek vb).

Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır.

Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline getirilmelidir.

Fiziksel Aktivitenin Arttırılması
sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir.

DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_13a.png

Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı2018-2023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır.

Plandaki aktiviteler içerisinde toplumda fiziksel aktivitenin önemi ve sağlık üzerine etkileri hakkında farkındalık oluşturmak çalışmaları kapsamında fiziksel aktivite ile ilgili özel günlerin kutlanması da yer almaktadır.
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_MANŞET.jpg
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_01.jpg
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_1.png
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_9.png
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_10.png
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_11.png
  • DünyaSağlıkİçinHareketEtGünü2022_13a.png