Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Anemi Tedavisinde İntravenöz Ferrik Karboksimaltozun Yeri
13 Mayıs 2022

AmeliyatÖncesiveAmeliyatSonrasıAnemiTedavisindeIVFerrikKarboksimaltozunYeri_1a.jpg

  • AmeliyatÖncesiveAmeliyatSonrasıAnemiTedavisindeIVFerrikKarboksimaltozunYeriMANŞET.jpg