Dr. Feyza AŞIKUZUNOĞLU ve Dr. Mevlüt YORDANAGİL Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Oldu
01 Ağustos 2022

Dr. Feyza AŞIKUZUNOĞLU ve Dr. Mevlüt YORDANAGİL  Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Oldu

 
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji yan dal asistanları Dr. Feyza AŞIKUZUNOĞLU ve Dr. Mevlüt YORDANAGİL yan dal uzman hekim oldu.

Dr. FeyzaAŞIKUZUNOĞLUveDr.MevlütYORDANAGİLCerrahiOnkolojiYanDalUzmanıOldu_1a.jpg

Hastanemiz Cerrahi Onkoloji yan dal asistanları Dr. Feyza AŞIKUZUNOĞLU ve Dr. Mevlüt YORDANAGİL yan dal uzmanlık eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır.

Dr. FeyzaAŞIKUZUNOĞLUveDr.MevlütYORDANAGİLCerrahiOnkolojiYanDalUzmanıOldu_2a.jpg

Hekimlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.
  • Dr. FeyzaAŞIKUZUNOĞLUveDr.MevlütYORDANAGİLCerrahiOnkolojiYanDalUzmanıOldu_MANŞET.jpg
  • Dr. FeyzaAŞIKUZUNOĞLUveDr.MevlütYORDANAGİLCerrahiOnkolojiYanDalUzmanıOldu_1.jpg
  • Dr. FeyzaAŞIKUZUNOĞLUveDr.MevlütYORDANAGİLCerrahiOnkolojiYanDalUzmanıOldu_2.jpg