Organ Bağışı Haftası (3-9 Kasım)
15 Kasım 2022

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI (3-9 Kasım)


OrganBağışHaftası2022_1a.jpg

Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın!

18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ ve doku bağışında bulunabilir.


OrganBağışHaftası2022_2a.jpg

ORGAN VE DOKU BAĞIŞI İÇİN
Devlet Hastanelerine
Üniversite Hastanelerine
Özel Hastanelere
Organ Nakli Merkezlerine

İl Sağlık Müdürlüklerine
Toplum Sağlığı Merkezlerine
Aile Sağlığı Merkezlerine BAŞVURABİLİRSİNİZ.SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORGAN VE DOKU NAKLİ

Böbrek Nakli Merkezimiz 25 Şubat 2019’da hizmet vermeye başladı.

İlk canlıdan böbrek nakli operasyonu, 04 Nisan 2019 tarihinde  yapıldı. 

2019 yılında toplam 30 hastaya canlıdan nakil operasyonu gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı içinde Sağlık Bakanlığı kadavra bekleme listesine 235 hasta kaydı yapıldı.

İlk kadavradan böbrek nakli operasyonu 14.09.2019'da başarı ile gerçekleştirilmiş, toplam 2 hastaya kadavradan böbrek nakil yapılmıştır.


Organ bağışı nedir?
2238 Sayılı Organ Ve Doku Nakli Kanunu Gereği; Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra başka hastaların tedavisi için organlarının kullanılmasına izin vermesidir.

18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes bağışçı olabilir

 
Organ Bağışı Başvuruları Nereye Yapılır?
 İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğü
 Devlet/Üniversite/Özel Hastaneleri
 Aile Sağlığı Merkezleri
 Organ Nakli İle İlgili Vakıf ve Derneklerine

 
» Başvuru yapılır.
 
» Organ Bağış Formu doldurulur.
  
» Bağış yapan kişiye kart verilir.

Kişi organ bağışçısı olduğunu e-devletten üzerinden de görebilir.


Hangi organlarımı bağışlayabilirim?
Böbrek, Karaciğer, Kalp, Pankreas, Akciğer, Uzuv (kol, bacak), Rahim, İnce bağırsak, Kalp  Kapağı,  Kornea, Tendon, Deri, Kemik ve Kemik iliği, Yüz


Beyin Ölümü Nedir?
Beynin tüm fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolması durumu yani tıbbi ve hukuken ölüm halidir.


Beyin ölümü tanısı;

Yoğun bakımda

 Nöroloji uzmanı,
 Beyin cerrahi uzmanı,
 Anestezi uzmanı veya 
 Yoğun bakım uzman hekimlerinden

2 hekimin Organ ve Doku Nakli Yönetmeliği’inde belirtilen kriterler doğrultusunda beyin ölümü tanısı koyulur.

 
Organınızı bağışladığınızı mutlaka aile yakınlarınıza söyleyin

Akıl sağlığı yerinde olarak organlarını bağışlayan bireyler yaşamlarını yitirdikten sonra organların bağışlanabilmesi için resmi olarak aile bireylerinin de onaylarının alınması gerekmektedir.

Bunun nedeni; vefat eden kişiler organlarını bağışlamış olsalar bile etik olması için birinci derece yakınlarından da onay alınması gerekliliğidir.

Bu yüzden organlarınızı bağışladığınızı henüz hayattayken ailenizle mutlaka paylaşmalısınız.

Organ bekleyen binlerce çocuk ve yetişkine hayat vermek elinizde!!!


OrganBağışHaftası2022_3a.jpg

Organ Nakli Nedir?
Görev yapamayacak kadar hasta hatta bedene zararlı hale gelen bir organın yerine yenisi ve sağlamının nakledilmesi işlemine organ nakli denir.

Organ nakli;
•  Kadavradan nakil 
  Canlıdan nakil
    
olmak üzere 2 türlüdür.

2238 sayılı kanuna göre;
4. Dereceye kadar olan (4. derece dahil) kan ve kayın hısımlarından (2 yıl evli olmak suretiyle)
4. Derece akraba olmayan kişiler etik kurul onayı ile nakil olabilmektedir.

Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az iki yıllık evli olması şartı aranmaz.


OrganBağışHaftası2022_4a.jpg

Organ bağışı ve organ nakli;
» Etik olarak yapılmaktadır.
» Hakkaniyetli bir yaklaşım gösterilmektedir.
» Tüm imkânlar seferber edilmektedir.
» Tüm merkez ve hastaneler denetlenmektedir.
  • OrganBağışHaftası2022_MANŞET.jpg
  • OrganBağışHaftası2022_1.jpg
  • OrganBağışHaftası2022_2.jpg
  • OrganBağışHaftası2022_3.jpg
  • OrganBağışHaftası2022_4.jpg