SEAH Atık Yönetimi Personeli Mesleki Yeterlilik Belgelerini Aldı
18 Ocak 2023

SEAH ATIK YÖNETİMİ PERSONELİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİ ALDI

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) atık yönetimi personeline Mesleki Yeterlilik Belgeleri verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile mesleki yeterlilik belgesi alması gereken iş kolu arasına “Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı” ile “Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı” meslekleri de dahil edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu  “Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinde itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” hükümleri gereğince; sağlık kuruluşlarında tıbbi atık ve tehlikeli atık toplama taşıma konusunda görev yapan personele mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_1a.jpg

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonu ile bu çerçevede yapılan çalışmalarda hastanelerimizde çalışan tıbbi atık ve tehlikeli atık taşıma personeli başvuruları yapıldı.

Bakanlık tarafından akredite yetkili firması SAYEM tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde iki aşamalı olarak yapılan performans ve teorik uygulama sınavları yapıldı.

SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_04a.jpg

Eğitimlerde SAYEM Yaşam Boyu Eğitim Merkezi öğretim görevlileri SAYEM Müdürü Doç. Dr. Barış Boru, SAYEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emir Erişir, program sorumlusu Doç. Dr. Ömer Hulisi Dede, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dok, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kuştaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öztürk görev aldı.  Bu sınavlardan başarılı olan atık yönetimi personelimiz mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazanmıştır.

SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_02a.jpg

Mesleki yeterlilik sınavına başarılı olan personele mesleki yeterlilik belgeleri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özcan Öktem, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ensar Durmuş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Alaçam, Destek ve Kalite Müdürü Tülay Kaya, Teknik Hizmetler Müdürü Hakan Bıçakçı ve Müdür Yardımcısı Mustafa İsmail Yılmaz ile SAYEM öğretim görevlileri tarafından takdim edildi.

SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_10a.jpg

Son olarak katılımcılarla fotoğraf çekilerek program tamamlandı.
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_MANŞET.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_1.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_02.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_2.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_3.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_04.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_4.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_5.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_6.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_7.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_8.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_9.jpg
 • SEAH_AtıkYönetimiPersoneli_MeslekiYeterlilikBelgeleriniAldı_10.jpg